Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην κα Βουτσίνου Λουκία (τηλ. 210-2522402, εσωτ.347) ή στην κα Αρμάου Νικολέτα (τηλ. 210-9418011, εσωτ. 2710) ή μέσω email στο l_leonin@leonteios.gr ή στο info@leontios.gr.